AVANTURA PARK d.o.o.

Avantura park doo Čajetinina – ogranak Intersport Avantura Zlatibor
PIB: 107335589
MB: 20783249
Šifra delatnosti: 4764 – trgovina na malo sportskom opremom u specijalizovanim prodavnicama

Sadržaj:

Uvodne odredbe
I Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice www.avanturasport.rs
II Opšta pravila i uslovi internet trgovine i kupovine putem internet stranice www.avanturasport.rs
III Politika privatnosti

UVODNE ODREDBE

Ova pravila i svi dalje opisani uslovi određuju sveobuhvatan odnos između Korisnika internet stranice www.avanturasport.rs, kao i Korisnika kao kupca i potrošača preko internet trgovine na identičnoj internet adresi i privrednog društva AVANTURA PARK d.o.o. (u daljem tekstu Avantura park doo).

I OPŠTA PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Opšta pravila i uslovi korišćenja internet stranice primenjivaće se na svakog korisnika koji pristupa internet stranici, te ulaskom na www.avanturasport.rs korisnik potvrđuje da je sa istim upoznat i da se u celini slaže sa svim članovima navedenim u nastavku. Avantura park doo je ovlašćena da u slučaju kršenja delimično i/ili u celosti, članova i odredbi ovih Opštih pravila i uslova korišećenja internet stranice upotrebi sva raspoloživa pravna sredstva da otkloni povredu pravila od strane Korisnika.

KORIŠĆENJE INTERNET STRANICE WWW.AVANTURASPORT.RS

Sav sadržaj na internet stranici www.avanturasport.rs dostupan je „kao što je“ ili „kao što su“, bez ikakvih garancija, direktnih ili indirektnih, osim u slučaju korišćenja internet prodavnice putem internet stranice www.avanturasport.rs.

Internet stranica www.avanturasport.rs koristi se na sopstvenu odgovornost, Avantura park doo ne odgovara ni u kojem slučaju za štetu, uključujući, ali ne i ograničavajući, na slučajnu, posrednu, kažnjivu ili bilo kakvu posledičnu vezu, a koja je u vezi sa sledećim:

 1. nemogućnošću korišćenja internet stranice ili privremenim nefunkcionisanjem www.avanturasport.rs internet stranice ili bilo kojeg sadržaja koji se na stranici nalazi;
 2. tačnosti i ažurnost bilo kojeg sadržaja, podatka, linka ili slike na internet stranici;
 3. informacija koje se nalaze na linku koji vodi do internet stranica trećih lica. Avantura park doo ni u kojem slučaju nema mogućnost da nadgleda i utiče na sadržaj koji se nalazi na internet stranicama trećih lica, a koje se nalaze kao informacija na internet stranici www.avanturasport.rs. Avantura park doo neće odgovarati ni za direktnu ili indirektnu štetu koja nastane prilikom korišćenja internet stranica trećih lica.
 4. radnjama Korisnika koji nisu ili jesu registrovani na samoj internet stranici www.avanturasport.rs;
 5. štetom nastalom virusima kojima se mogu „zaraziti“ kompjuteri, telefoni, tableti i druga oprema, a prilikom korišećnja ove internet stranice, pretraživanja ili prenosa bilo kojeg podatka, slike ili video snimka.

AUTORSKA PRAVA

Internet stranica www.avanturasport.rs je zaštićena i sva prava su zadržana u skladu sa pozitivno pravnim propisima Republike Srbije. Sav sadržaj na www.avanturasport.rs koji je generisan od strane Avantura park doo uključujući, ali ne i ograničavajući na logo, logotipe, standarde prikazivanja, autorske fotografije, autorski tekst i infromacije svojina su Avantura park doo i ne mogu se koristiti bez dobijene saglasnosti izdate od strane Avantura park doo. Sadržaj objavljen na www.avanturasport.rs ne može se objavljivati i distribuirati na trećim lokacijama bez dozvole Avantura park doo ili vlasnika autorskog prava.

ZLOUPOTREBA KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE

Pristupanjem internet stranici www.avanturasport.rs korisnik se obavezuje da je pročitao, razumeo i prihvatio opšta pravila i korišćenje iste internet stranice. Svojim korišćenjem Korisnik izjavljuje i obavezuje se da internet stranicu neće korisiti u bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim pravilima i uslovima i/ili je nezakonita prema pozitivno pravnim zakonima Republike Srbije.

Internet stranicu www.avanturasport.rs nije dozvoljeno korisiti na bilo koji način kojim će se oštetiti, onemogućiti ili ograničiti rad internet stranica ili na bilo koji način pristupiti i imati uvid u korišćenje internet stranice od strane drugih korisnika. U slučaju da nije izričito i nedvosmisleno dostupno od strane www.avanturasport.rs, korisnicima nije dozvoljeno prikupljanje sadržaja ili podataka sa pomenute internet stranice.

PRISTUPANJE INTERNET STRANICI

Internet stranici www.avanturasport.rs mogu da pristupaju i oni koji su registrovani kao korisnici i oni koji nisu registrovani, pod istim obavezujućim uslovima i pravilima korišćenja. Registracija na internet stranici nije obavezujuća za kupovinu proizvoda.

II OPŠTA PRAVILA I USLOVI INTERNET TRGOVINE I KUPOVINE PUTEM INTERNET STRANICE www.avanturasport.rs

PROIZVODI

Na internet prodavnici putem internet stranice www.avanturasport.rs moguće je kupiti ponuđene proizvode, prema specifikaciji i ceni koja je navedena.

DOSTUPNOST PROIZVODA

Svaki proizvod iskazan na internet prodavnici www.avanturasport.rs trebalo bi da je dostupna i dostavljena u roku predviđenom za to. Avantura park doo će, u interesu kupca, sa maksimalnom pažnjom redovno ažurirati dostupnost proizvoda koji se prodaju preko internet prodavnice www.avanturasport.rs direktno ili komisiono, ali se ne može smatrati odgovornom ukoliko nije u trenutku kupovine mogla imati informaciju od strane vlasnika proizvoda, odnosno saradnika.

CENE

Sve cene za usluge i proizvode iskazane na internet trgovini www.avanturasport.rs su u dinarima. Cene sadrže PDV. Navedene cene važe samo za internet kupovinu putem stranice www.avanturasport.rs i moguća su odstupanja od cene za internet kupovinu i cene koja je u prodajnom mestu.

U cenu nije uračunata dostava na kućnu adresu.

Cene nemaju unapred određen period važenja i mogu se menjati bez prethodnog obaveštenja. Shodno tome, za važeću cenu koja je obračunata računaće se ona koja je bila važeća u trenutku kada je informacioni sistem Avantura park doo prihvatio narudžbenicu.

Avantura park doo može istaći, u skladu sa ugovorima sa trećim licima, dodatne pogodnosi i benefite na redovne cene na internet stranici www.avanturasport.rs.

NAČIN PLAĆANJA

Sva plaćanja vrše se u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za kupovinu navedenih usluga i/ili proizvoda na www.avanturasport.rs mogući su sledeći načini plaćanja:

 1. u gotovini prilikom preuzimanja kod dostave (pouzećem)

Napomene:

 • prilikom plaćanja pouzećem, ukoliko Korisnik plaća dostavu prema redovnom cenovniku BEXX SLUZBA, za porudžbinu kod koje postoji otkup, BEXX SLUZBA obračunava i proviziju za otkupninu koja iznosi 82 RSD* kes, 75 RSD* ukoliko je uplata na tekući račun.

NAČINI I USLOVI DOSTAVE

Avantura park doo nudi mogućnost samo dostave na kućnu adresu  preko BEXX SLUZBE primarno ili drugih kompanija koje rade u delatnosti „prikupljanja, prevoza i isporuka pošiljki“.

Dostava se plaća za sve kupljeno u zavisnosti od težine. Ako vrednost kupovine premašuje iznos od 10.000 dinara (sa PDV-om), poštarina je za kupca besplatna.

U slučaju da je za neku porudžbinu dostava za kupce besplatna, Avantura park doo snosi trošak dostave i provizije za otkupninu.

Proizvodi se na teritoriji Republike Srbije dostavljaju u roku od petradnih dana od datuma prijema porudžbenice ili potvrde o plaćanju. Avantura park doo nije i ne može biti odgovorna ukoliko na dostavu utiču pravila dostavne službe, ukoliko postoji ograničenje u pružanju određene usluge u mestu Korisnika (usluga koja nije dostupna) i/ili postoje faktori više sile i/ili nemogućnosti izvršenja usluge na koju Avantura park doo nije mogla da utiče.

Proizvodi se dostavljaju na adresu iz narudžbenice, osim ako nije isključivo drugačije napomenuto.

Korisnik je dužan da u određenom danu i prema kontaktu dostavne službe obezbedi preuzimanje i/ili plaćanje na adresi. Ukoliko Korisnik ne preuzme pošiljku direktno od strane radnika dostavne službe, ima mogućnost da istu preuzme, prema uputstvima dostavne službe u najbližoj poslovnici, u roku od 2 radnih dana. Nakon toga, pošiljka se vraća u Avantura park doo kao nepreuzeta.

INFORMACIJE PRE SKLAPANJA PRODAJNOG UGOVORA

Korisniku i kupcu će pre sklapanja prodajnog ugovora na internet prodavnici biti dostupne sledeće informacije:

 • podaci o Avantura park doo, kao i kontakt podaci;
 • karakteristike usluge i/ili proizvoda;
 • cene usluge i/ili proizvoda, sadržanost poreza;
 • uslove i način plaćanja i način dostave;
 • o roku i uslovima za ostvarivanje prava na raskid ugovora, kao i troškove koje kupac snosi u . slučaju vraćanja proizvoda (prema članu 72. Zakona o zaštiti potrošača), kao i o svim okolnostima koje mogu dovesti do toga da se izgubi pravo na raskid ugovora;
 • upućivanje na kontakt osobu za postupak prilikom pritužbi.

POSTUPAK PORUČIVANJA

Usluge i proizvodi biraju se i naručuju sa spiska istih na internet stranici www.avanturasport.rs.

Postupak u internet prodavnici

 1. Bira se proizvod, u skladu sa potrebama kupaca, iz predviđenih kategorija;
 2. Bira se odgovarajući, a dostupni atributi proizvoda (boja, veličina, dužina i slično), ukoliko su isti za pojedini proizvod dostupni;
 3. Nakon biranja proizvoda se klikom na „dodaj u korpu“ dodaje u korpu;
 4. Pregled izabranog vrši se na „ikonicu“ korpe. U pregledu korpe treba da je iskazan proizvod, ukupna količina i cena, cena dostave ukoliko je plaća kupac za iznose manje od 5.000 RSD;
 5. Ukoliko postoji validan „kupon“ odnosno kod koji Kupac ima, a koji je javno dozvolila za upotrebu Avantura park doo, Kupac ima pravo da isti unese i ostvari dodatni popust i/ili benefit;
 6. Klikom na „nastavite sa plaćanjem“ korisnik unosi podatke. Korisnik može uneti podatke i za isporuku na drugu adresu, kao i dodate informacije.
 7. Postupak naručivanja završava se na klikom na „Naručite“, nakon čega će korisnik videti informacije narudžbine.

POST-PORUČIVANJE I STATUSI PORUDŽBINE

Post-poručivanje

Korisnik na svoj e-mail dobija obaveštenje o narudžbenici sa obaveznim podacima o Avantura park doo, broju narudžbenice, izabranom proizvodu, količini i ukupnoj ceni.

Avantura park doo će kontaktirati korisnika ukoliko bude potrebna dopuna ili provera podatka.

Statusi porudžbine

Nakon potvrđene narudžbenice Avantura park doo šalje poručeno u skladu sa odredbama o dostavi. Ukoliko Avantura park doo ne obezbedi na drugačiji način, Korisnik može dobiti broj svoje pošiljke preko kontakt centra na brojeve telefona 066355000, 069640640, 015640640, 0116555000.

RASKID UGOVORA

Raskid ugovora o kupovini proizvoda

Kupac, odnosno potrošač, ima pravo u roku od 14 dana od preuzimanja proizvoda bez navođenja razloga da raskine ugovor. Kupac je u obavezi da u navedenom roku podnese zahtev za raskid ugovora u vidu izjave iz koje se izričito i nedvosmisleno može zaključiti da se ugovor raskida, uz navođenje broja narudžbenice.

Izjava o raskidu ugovora šalje se:putem e-mail adrese na online@avanturasport.rs sa naslovom poruke Izjava o raskidu ugovora;

putem pošte na adresu Avantura park d.o.o, Miladina Pecinara BB.

VRAĆANJE PROIZVODA

Vraćanje proizvoda

Kupac, odnosno potrošač, u roku od 14 dana od raskida ugovora ima obavezu da vrati proizvod dostavljanjem putem pošte na adresu Avantura park d.o.o, Miladina Pecinara BB. Kupac u ovom slučaju snosi sve troškove vraćanja robe. Proizvod mora biti poslat pre isteka roka od 14 dana za vraćanje, a u tom slučaju kao datum slanja važi datum kada je pošta datirana od strane pružaoca poštanske usluge, a ne datum prijema pošiljke.

Kupac se obavezuje da proizvod vrati nekorišćen, neoštećen, u originalnoj, neoštećenoj ambalaži i nepromenjenoj količini. Kupac proizvod sme da isproba u onoj meri koliko je neophodno da se utvrdi stvarno stanje proizvoda, odnosno njegove karakteristike, fukncionalnost i stanje. Svako testiranje proizvoda koje odstupa od ovih odredbi smatraće se kao korišćenje proizvoda i kupac tom prilikom gubi pravo na raskid ugovora. Ako je predmet kupovine bio u kompletu, pri vraćanju vraćaju se svi delovi kompleta, pojedinačni delovi neće biti prihvaćeni kao povrat proizvoda.

POVRAĆAJ SREDSTVA

Avantura park doo zadržava pravo da ne vrati primljenu uplatu kupca sve do trenutka preuzimanja vraćenih proizvoda ili dok kupac ne priloži dokaz da je proizvode poslao na navedenu adresu.

Avantura park doo primljenu uplatu vraća kupcu istim sredstvom plaćanja koje je kupac koristio, osim ako je kupac izričito zahtevao korišćenje drugog platnog sredstva.

Ukoliko je prilikom kupovine obračunat i iskorišćen popust, na bilo koji način (kuponi, akcije, promo kodovi i slično), kupcu se vraća plaćani iznos, a ne puna cena proizvoda na koju je obračunat popust.

REKLAMACIJA, MATERIJALNI NEDOSTACI I GARANCIJE

Reklamacija

Kupac može pri preuzimanju proizvoda reklamirati proizvod ako nema karakteristike koje su obećane kupovinom, ako je poslat pogrešan proizvod ili u pogrešnoj količini ili na neki drugi način odstupaju od narudžbine.

U tom slučaju sastavlja se zapisnik u koji će biti upisana primedba kupca i zahtevano izborno pravo u vezi sa rešavanjem reklamacije. Kupac može da izabere da li želi da se proizvod popravi ili zameni ili da se izvrši povraćaj novca. Zapisnik se sastavlja u dva primerka, od čega se jedan primerak šalje kupcu na e-mail.

Naknadne reklamacije proizvoda obrađivaće se kao zahtev po osnovu garancije, ako ista postoji, ili po osnovu stvarnih grešaka. Kupac u tom slučaju zahtev za reklamaciju šalje:

 1. putem e-mail adrese na online@avanturasport.rs sa naslovom poruke Izjava o reklamaciji;
 2. putem pošte na adresu Avantura park d.o.o, Miladina Pecinara BB.

U slučaju da je zahtev opravdan kupac ima pravo na refundaciju troška slanja, prema javno dostupnom cenovniku pružaoca takve usluge.

Materijalni nedostaci

Avantura park doo odgovara za materijalne nedostatke, a oni su:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet;
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata;
 3. ako proizvod nema svojstva i karakteristike koje su izričito ili prećutno ugovorene, odnosno propisane;
 4. kad je prodavac predao proizvod koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja;
 5. ako po kvalitetu i funkcionisanju proizvod odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i što kupac može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima proizvoda data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži;
 6. ako je stvar nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje ugovora o prodaji;
 7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvu za montažu.

Poređenje proizvoda za normalno korišćenje obično se proverava u poređenju sa uobičajnom robom jednake vrste ili uzimanjem u obzir izjave Avantura park doo o karakteritici robe. Ukoliko proizvod ima materijlani nedostatak, kupac je dužan da pismeno obavesti Avantura park doo, da detaljno opiše nedostatke i omogući pregled proizvoda (slanjem proizvoda ili slanjem foto/video materijala).

Avantura park doo neće odgovarati za materijalne nedostatke nastale kao posledica postupanja trećih lica, naročito ako nastanu zbog nepravnilnog korišćenja, mehaničkih oštećenja ili nedozvoljenih intervencija, odnosno pokušaja popravke.

Garancija

Proizvod ima garanciju ako je tako navedeno na garantnom listu. Postupanje prema garanciji biće izvodljivo samo uz pridržavanje uputstva na garantnom listu i uz prilaganje računa i to u trajanju garantnog roka, koji je naveden na garantnom listu. Ako uz proizvod nije stigao garantni list, isti garanciju ne poseduje ili podaci o tome nisu poznati i kupac ima pravo da kontaktira Avantura park doo kako bi utvrdio da li postoji garancija.

Kupac garanciju ostvaruje neposredno kod proizvođača, u ovlašćenom servisu ili na drugi način u skladu sa tipom i vrstom proizvoda, u razumnom roku. U suprotnom, proizvod se može zameniti drugim, ispravnim i iste vrednosti. Vraćanje proizvoda vrši se u skladu sa uslovima koje proizvođač navede na garantnom listu, a za povrat u garanciji kupac ne snosi troškove.

Nakon završenog reklamacionog postupka kupcu se dostavlja proizvod na adresu za slanje koju navede, bez dodatnih troškova za kupca.

KUPOVINA OD STRANE PRAVNIH LICA

Ukoliko pravno lice želi da poruči proizvod, potrebno je da pošalju zahtev preko internet prodavnice, navedu podatke firme, PIB i obavezno e-mail adresu.

Na ostavljenu e-mail adresu se dostavlja predračun, a nakon uplate, šalju se porizvodi na adresu za isporuku.

OSLOBAĐANJE OD ODGOVORNOSTI

Avantura park doo nastoji da sve informacije budu jasne i ažurne i shodno tome internet stranica i internet prodavnica na www.avanturasport.rs menja se često i brzo, bez obaveze za prethodno obaveštenje Korisnika. Avantura park doo će za proizvode koji se komisiono prodaju i/ili nabavljaju direktno od proizvođača da navede jasne i osnovne informacije koje dobije od treće strane i/ili proizvođača. S toga se Avantura park doo ne može smatrati odgovornim za moguće nepravilnosti u podacima iz kojih može proisteći šteta (informacija o proizvodu, slika, atributi, dimenzija).

Slike

Slike, odnosno fotografije, proizvoda objavljene ne www.avanturasport.rs su simbolične i moguće razlike između slike i realnog proizvoda su moguće, ali ne u meri da utiču na specifikaciju samog proizvoda (nijansa u boji i slično).

Informacija o ceni u svakom trenutku mora biti tačno iskazana. U slučaju da se cena promeni prilikom potvrđivanja narudžbenice u informacionom sistemu pružaoca usluge, kupac, bez obzira na to što nije potrošač, ima pravo na odustajanje od kupovine prema istim uslovima kao za raskid ugovora o kupovini.

Avantura park doo nije i ne može se smatrati odgovornom za privremene obustave rada internet stranice www.avanturasport.rs.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Internet prodavnica na adresi www.avanturasport.rs, kao i prenos podataka elektronski su zaštićeni.

Korišćenje kolačića

Prilikom pristupanja internet stranici i internet prodavnici na internet adresi www.avanturasport.rs korisnicima se pojavljuje obaveštenje o kolačićima sa mogućnošću davanja saglasnost za upotrebu. Kolačići su datoteke na vašem elektronskom uređaju koje pomažu da se razumeju želje korisnika i samim tim poboljša vaše iskustvo kao korisnika internet stranice.

Obrada ličnih podataka

Obrada ličnih podataka radi se u skladu sa Obaveštenjem o privatnosti koja je sastavni deo ovog dokumenta i smatra se obaveznim za prihvatanje u slučaju kupovine bilo koje usluge i/ili proizvoda na internet prodavnici www.avanturasport.rs.

POMOĆ KORISNICIMA I KONTAKT

Za tehničku i korisničku podršku, pitanja, pritužbe, zahteve korisnici mogu kontaktirati Avantura park doo na:

1. e-mail adresu online@avanturasport.rs – 24/7, sa najdužim rokom odgovora od 24
2. pozivom na telefonski broj 066/013-310 – radnim danima od 10h do 17h i subotom od 10h do 12h
3. putem pošte na adresu Avantura park doo, Miladina Pecinara BB.

REŠAVANJE SPOROVA

Avantura park doo ne priznaje ni jedan način vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.  

Sve sporove koji bi mogli proisteći iz korišećnja internet stranice www.avanturasport.rs, internet prodavnice na istoj internet adresi, kupovini i korišćenju proizvoda, obe strane se obavezuju da pkušaju mirno i putem pregovora da reše, uzajamnim dogovorom da bi se postiglo obostrano zadovoljavajuće rešenje. Ukoliko mirno rešenje nije moguće ili pokušaj istog nije doveo do rešenja, ugovorne strane su saglasne da se spor reši pred stvarno i mesno nadležnim sudom u Užicu uz primenu svih pozitivno pravnih zakona Republike Srbije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova Opšta pravila i uslovi i Pravila programa smatraju se sveobuhvatnim sporazumom između Korisnika i/ili Kupca i Avantura park doo i mogu se menjati ili prilagođavati samo u pismenom obliku.

U slučaju da neka odredba Opštih pravila i uslova i Pravila programa delimično ili u potpunosti nije u skladu sa pozitivno pravnim zakonima ili je nevažeća, ona sama neće važiti, ali neće uticati na ostatak sporazuma i na valjanost svih preostalih odredbi. Nevažeća odreba menja se odredbom koja je najbliža za ispunjavanje željene svrhe.

III POLITIKA PRIVATNOSTI

Obaveštenje o privatnosti (u daljem tekstu: Obaveštenje) izdaje se usklađeno sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).

Avantura park doo u ovom obaveštenju daje informacije kako prikuplja, koristi, skladišti i na drugi način obrađuje lične podatke koji su potrebni kako bi se omogućila kupovina i dostava proizvoda.

DEFINICIJE

Podatak o ličnosti – svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identit određen ili odrediv. Lični podatak je svaki podatak na osnovu kojeg možemo da vas identifikujemo (ime i prezime, email adresa, broj telefona…).

Obrada podataka – obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa vašim podacima o ličnosti. To podrazumeva prikupljanje, skladištenje, upotrebu, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništenje.

IZMENE OBAVEŠTENJA

Obaveštenje o privatnosti usklađeno je sa novim pozitivno pravnim zakonom koji reguliše ovo pitanje. Ukoliko se Obaveštenje u nekoj meri ili celo izmeni ili dopuni, ovde će biti unet datum poslednje verzije dokumenta. Vi kao korisnik ćete biti obavešeni u slučaju promene Obaveštenja.

Poslednje izmene: 4, mart 2021. godine.

O NAMA

U ovom Obaveštenju, “Avantura park“, ‘’mi’’ i ‘’naši’ upućuje Avantura park doo, Čajetinina – ogranak Intersport Avantura Zlatibor, PIB: 107335589, MB: 20783249. Avantura park doo utvrđuje svrhu i način na koji se obrađuju podaci o ličnosti.

Avantura park doo je transparentana prema korisnicima po pitanju obrade njihovih podataka, pa tako pitanja, pritužbe i zahteve za ostvarivanjem vaših prava, kao i sve dodatne informacije u vezi sa Obaveštenjem o privatnosti i zaštite vaših podataka kod nas možete dobiti pozivom na kontakt centar ili mail adresom na online@avanturasport.rs .

VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI

Kako bi se ostvario cilj korišćenja internet prodavnice www.avanturasport.rs, obrađujemo sledeće vrste podataka:

Podaci koje dostavljate popunjavanjem narudžbenice:

 1. Ime i prezime, brojeve telefona, adresu i e-mail adresu.

Podaci kako bi se unapredila usluga:

 1. Podaci u vezi sa kanalima komunikacije (mail, komunikacija preko kontakt centra), kao što su: datum i vreme, kanal komunikacije, vrsta upita i ostali zahtevi ili upiti, poput promene vaših podataka ili povlačenja pristanka za kontaktiranje;
 2. Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Avantura park doo se trudi da koristi i obrađuje one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu. Svrha obrade vaših podataka je kupovina i dostava naručenih proizvoda.

Vaši lični podaci obrađuju se na osnovu:

Ugovora

Prihatanjem Opštih uslova i pravila korišćenja internet stranice www.avanturasport.rs, internet prodavnice na istoj adresi stupate u ugovorni odnos sa nama. Kako bismo ispunili taj ugovor mi obrađujemo vaše lične podatke u skladu sa ovim Obaveštenjem. Ukoliko niste zadovoljni našom obradom, u svakom trenutku možete prestati sa poručivanjem proizvoda.

Legetimni interes

U određenim situacijama postoji legetimni interes da se obrađuju vaši lični podaci kako internet prodavnica mogla da funkcioniše na najbolji mogući način i za vas i za nas

Legitimni interes postoji i kod:

 • održavanja vašeg korisničkog naloga, odnosno odgovaranja na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • boljeg razumevanja vas kao potrošača, kroz potrošačke navike i sklonosti;
 • zaštite našeg poslovanja i pružanja podrške korisnicima;
 • identifikacije i sprečavanja prevare i drugih nezakonitih radnji;
 • testiranja i razvijanja novih proizvoda i usluga kako bi se poboljšalo postojeće.

Vi kao korisnik u svakom trenutku možete izjaviti prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka slanjem e-maila na adresu online@avanturasport.rs  ili pozivom na kontakt centar. Ukoliko izjavite prigovor na legitimni interes da kreiramo ponude koji su namenjene vama, automatski prestajemo da vas informišemo o proizvodima i specijalnoj ponudi naših partnera.

Pravne obaveze ili zaštite vaših životno važnih interesa

Može postojati zakonski zahtev za obradom vaših podatka ili obrada u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko je jedno od ova dva razlog obrade vaših podataka, o tome ćete biti obavešteni.

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Vaši podaci o ličnosti dele se interno u okviru Avantura park doo i angažovanim firmama za podršku poslovanju, ukoliko takav odonos postoji, u cilju ostvarivanja svrhe ugovora sa vama.

Vaše lične podatke možemo, u skladu sa potrebama, deliti sa sledećim primaocima:

 • knjigovođama, advokatima, komercijalnim bankama, kurirskom službom, štamparijama, osiguravajućom kućom;
 • pružaocima usluga u oblasti informacionih tehnologija (klaud provajderi, hosting kompanije, korisnička podrška, softverske kompanije);
 • novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad Avantura park doo i/ili internet prodavnice, ukoliko ista bude uključena u spanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;

Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:

 • bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
 • bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, na primer u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci obavezni su po Zakonu da preuzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se zaštitili vaši lični podaci. Avantura park doo sa svim primaocima vaših podatka ima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države

Lični podaci koje obrađujemo, ukoliko bude potrebe, biće preneti u države za koje se smatra da imaju primeren nivo zaštite ličnih podataka i u obavezi su da se pridržavaju GDPR-a. U nastavku ove odredbe biće naveden primer, ukoliko i kada za time bude potrebe.

ROK ČUVANJA

Avantura park doo čuva podatke o vama dok se ne završi proces kupovine.

Ukoliko ste nakon kupovine uputili reklamaciju na bilo koji deo programa, vaše kontakt podatke čuvamo dve godine od dana prijema reklamacije, kako bi se ispunila zakonska obaveza zaštite vas kao potrošača. Vašu reklamaciju i podatke brišemo u roku od 90 dana o dana kada je prestala naša obaveza čuvanja podataka po tom osnovu.

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

Avantura park doo kontinuirano preduzima sve odgovarajuće bezbednosne meke u skladu sa Zakonom kako bi se zaštitili vaši lični podaci.

Sprovode se: tehničke, organizacione, kadrovske, proceduralne, ali i fizičke mere kako bi se dostigao i konstantno unapređivao nivo zaštite vaših ličnih podataka koje obrađujemo. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih podatka. Pored svega ovoga, nijedna mera bezbednosti ne može garantovati da će podaci biti 100% zaštićeni, ali Avantura park doo u svakom trenutku svojim kontrolnim procesima proverava i unapređuje mere bezbednosti u cilju zaštite vaših podatka.

VAŠA PRAVA

Vi možete koristiti određena prava prema Avantura park doo u odnosu na lične podatke i u svakom trenutku možete podneti zahtev za ostvarivanjem tih prava. Vaša prava su sledeća:

 • Imate pravo da budete informisani o tome na koji način se obrađuju vaši lični podaci. Vi ste informisani ovim Obaveštenjem;
 • Imate pravo da zahevate pristup vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Informacije vam se dostavljaju u uobičajno korišćenom elektronskom obliku, osim ako ne zahtevate drugačije;
 • Imate pravo da tražite izmenu ili dopunu vaših podataka. Potrebno je da nas obavestite ukoliko je potrebno promeniti podatke koje držimo, a za koje se ispostavi da su netačni ili nepotpuni. Zadržavamo pravo da u saradnji sa Bexx Sluzba korigujemo vaše nepotpune ili netačne adresne podatke, kako bismo izvršili uslugu prema vama na najbolji mogući način;
 • Imate pravo da zahtevate prenos vaših podatka drugoj kompaniji, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem;
 • Imate pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka.

Sva vaša prava možete ostvariti slanjem zahteva na mail adresu online@avanturasport.rs pozivom na kontak centar ili poštom na adresu Miladina Pecinara BB.

Na vaš zahev ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana o dana prijema zahteva. U zavisnosti od složenostili ili broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatni rok, ali ne duži od 30 dana i o tome ćete biti obavešteni.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, imamo pravo da ga odbijemo ili naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Učestalim ponavljanjem smatra se zahtev za ostvarivanjem nekog prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se za isto pravo obratite dva ili više puta tokom iste godine, odgovorićemo na njega samo ukoliko imate opravdan razlog za to.

Ako smatrate da vam je neko od prava uskraćeno ili da se vaši podaci ne obrađuju u skladu sa Zakonom možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podatka o ličnosti.